ΟΜΟΑΙΜΟΝ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ ΟΜΟΤΡΟΠΟΝ


11020313_1571836769727347_1614320645_n


ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΣΤΙΧΟΣ 144


 1 πρὸς μὲν Ἀλέξανδρον ταῦτα ὑπεκρίναντο, πρὸς δὲ τοὺς ἀπὸ Σπάρτης ἀγγέλους τάδε. “τὸ μὲν δεῖσαι Λακεδαιμονίους μὴ ὁμολογήσωμεν τῷ βαρβάρῳ, κάρτα ἀνθρωπήιον ἦν· ἀτὰρ αἰσχρῶς γε οἴκατε ἐξεπιστάμενοι τὸ Ἀθηναίων φρόνημα ἀῤῥωδῆσαι, ὅτι οὔτε χρυσός ἐστι γῆς οὐδαμόθι τοσοῦτος οὔτε χώρη κάλλεϊ καὶ ἀρετῇ μέγα ὑπερφέρουσα, τὰ ἡμεῖς δεξάμενοι ἐθέλοιμεν ἂν μηδίσαντες καταδουλῶσαι τὴν Ἑλλάδα. 2 πολλά τε γὰρ καὶ μεγάλα ἐστι τὰ διακωλύοντα ταῦτα μὴ ποιέειν μηδ᾽ ἢν ἐθέλωμεν, πρῶτα μὲν καὶ μέγιστα τῶν θεῶν τὰ ἀγάλματα καὶ τὰ οἰκήματα ἐμπεπρησμένα τε καὶ συγκεχωσμένα, τοῖσι ἡμέας ἀναγκαίως ἔχει τιμωρέειν ἐς τὰ μέγιστα μᾶλλον ἤ περ ὁμολογέειν τῷ ταῦτα ἐργασαμένῳ, αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους οὐκ ἂν εὖ ἔχοι. 3 ἐπίστασθέ τε οὕτω, εἰ μὴ πρότερον ἐτυγχάνετε ἐπιστάμενοι, ἔστ᾽ ἂν καὶ εἷς περιῇ Ἀθηναίων, μηδαμὰ ὁμολογήσοντας ἡμέας Ξέρξῃ. ὑμέων μέντοι ἀγάμεθα τὴν προνοίην τὴν πρὸς ἡμέας ἐοῦσαν, ὅτι προείδετε ἡμέων οἰκοφθορημένων οὕτω ὥστε ἐπιθρέψαι ἐθέλειν ἡμέων τοὺς οἰκέτας. 4 καὶ ὑμῖν μὲν ἡ χάρις ἐκπεπλήρωται, ἡμεῖς μέντοι λιπαρήσομεν οὕτω ὅκως ἂν ἔχωμεν, οὐδὲν λυπέοντες ὑμέας. νῦν δέ, ὡς οὕτω ἐχόντων, στρατιὴν ὡς τάχιστα ἐκπέμπετε. 5 ὡς γὰρ ἡμεῖς εἰκάζομεν, οὐκ ἑκὰς χρόνου παρέσται ὁ βάρβαρος ἐσβαλὼν ἐς τὴν ἡμετέρην, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τάχιστα πύθηται τὴν ἀγγελίην ὅτι οὐδὲν ποιήσομεν τῶν ἐκεῖνος ἡμέων προσεδέετο. πρὶν ὦν παρεῖναι ἐκεῖνον ἐς τὴν Ἀττικήν, ἡμέας καιρός ἐστι προβοηθῆσαι ἐς τὴν Βοιωτίην ”. οἳ μὲν ταῦτα ὑποκριναμένων Ἀθηναίων ἀπαλλάσσοντο ἐς Σπάρτην.

ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΕΞΙΣΤΟΡΕΙ Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΛΛΗΝΑΣ.

Δηλαδή: «υπάρχει και το ελληνικό έθνος από το ίδιο αίμα και με την ίδια γλώσσα μ΄ εμάς, με το οποίο έχουμε κοινά ιερά των θεών και κοινές θυσίες και ήθη κοινά» (μετάφραση Άγγελου Βλάχου, «Γαλαξίας» 1971).

Δεν είναι λίγες οι φορές που ορισμένοι άνθρωποι ομοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ των, ώστε να σου δίδουν την εντύπωση ότι είναι δίδυμα αδέλφια. Κι όμως!.. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε όμαιμοι, ούτε ομόγλωσσοι, ούτε ομόθρησκοι, αλλά διαφορετικής φυλής ή γένους!.. Τι συμβαίνει εδώ;

Γιατί τα θυμηθήκαμε όλα αυτά; Για να αποδείξουμε ότι ορισμένες φορές, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι ομοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ των, που δεν μπορείς να πιστέψεις ότι αυτά τα άτομα είναι διαφορετικά σε γλώσσα, φυλή, θρησκεία ή παραδόσεις!


 Ὅσοι νοιάζονται καὶ ἀγαποῦν τὸ Ἔθνος μας γνωρίζουν ὅτι ἔχει τέσσερα ἰσχυρὰ θεμέλια, διαχρονικῶς, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ φροντίζουμε καὶ νὰ προβάλουμε.
Τὸ Ὅμαιμον, τὸ Ὁμόγλωσσον, τὸ Ὁμόθρησκον καὶ τὸ Ὁμότροπον.
Ἤτοι, τὴν κοινὴ καταγωγὴ καὶ γλῶσσα, τὴν ἴδια θρησκεία, τὰ κοινὰ ἤθη καὶ ἔθιμα (παραδόσεις καὶ πολιτισμό).

Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουμε πάντοτε Κράτος (δική μας δηλαδὴ Ἀρχή-Διοίκησι), ὅμως Ἔθνος καὶ Πατρίδα εἴχαμε ἀνέκαθεν.

ΠΟΣΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;

ΟΜΟΑΙΜΟΝ:ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΟΜΟΑΙΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,ΣΕ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΑΡΙΧΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΜΗ “ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ” ΑΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΝ:ΕΔΩ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΩΝ ΤΟΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ,ΕΞΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΘΕΤΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ.ΚΛΕΙΣΑΝΕ ΙΕΡΑ ,ΤΕΛΕΣΤΙΚΑ,ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ,ΜΥΗΣΗ,ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΟΡΘΙΟ ΤΙΠΟΤΕ ΠΟΥ ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΕ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ.

ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ:ΜΕΤΑ ΤΟ 1974 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΑΨΕ Η ΓΝΩΣΗ-ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΗΣ ,ΕΔΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ,ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ,ΛΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΑΝ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ.ΨΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ,ΠΑΡΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ.ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΠΛΑΘΕΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΙ ΝΟΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ.

ΟΜΟΤΙΜΟΝ:ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ,ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ.ΕΔΩ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ “ΕΓΚΛΗΜΑ” ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ.ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ,ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΡΗΕΣ ,ΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ,ΟΜΩΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ(π.χ. ΦΑΛΛΗΦΟΡΙΑ) ΚΑΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΕΠΟΧΕΣ(ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΝΤΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΑΘΟΣ ΣΚΟΠΟ(ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ,ΑΝΤΙ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) .

ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΕ ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ,ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΖΙ(π.χ. ΚΑΛΑΣΣ-ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ),ΜΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟ .

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ;

ΙΣΩΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ.Η ΔΙΔΑΧΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ,ΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΚΕΨΗ.ΑΦΥΠΝΙΖΕΙ ΤΟ ΙΧΩΡ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ,ΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΑ.

Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ,ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ ΚΑΠΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ,ΠΟΥ Η ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΤΣΙΜΠΗΜΑ ΚΩΝΩΠΑ ΣΕ ΓΗΡΑΙΟ ΕΛΕΦΑΝΤΑ.

ΕΡΡΩΣΟ