Το D.N.A. των Ελλήνων και το γονίδιο Έψιλον...

Το D.N.A. των Ελλήνων και το γονίδιο Έψιλον...
Τα τελευταία 4-5 χρόνια το D.N.A των Ελλήνων έγινε πολύ συγκεκριμένο και ιδιαιτέρως ξεχωριστό. Πιο αναλυτικά υπάρχει μία ομάδα στο χρωμόσωμα Υ στο οποίο υπάρχουν γνωρίσματα που μεταβιβάζονται όπως είναι γνωστό μόνο από τον άνδρα. Γνωρίζουμε επίσης από την εποχή του Ομήρου ακόμη ό,τι ο ΙΧΩΡ μεταβιβάζεται μόνον από τον άνδρα. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν η επιστήμη μπόρεσε και ταυτοποίησε ένα γονίδιο το ονομαζόμενο και ως γονίδιο Έψιλον.
Το γονίδιο Έψιλον βρίσκεται στο χρωμόσωμα Υ και η συγκεκριμένη τοποθεσία του ονομάζεται Ε 1Β 1Β. Υπάρχουν τρεις υποομάδες αυτού του γονιδίου του γονιδίου Έψιλον το οποίο βρίσκεται κατά κόρον στην περιοχή της Κρήτης, Πελοποννήσου, Ηπειρωτικής Ελλάδος, Μακεδονίας ως βόρεια στην Αλβανία, Θράκη έως και τον Δούναβη, παράλια Μαύρης Θάλασσας και Ταυρίδα, στην Μ.Ασία αλλά και την Κάτω Ιταλία, Κάτω Γαλλία, και περιέργως στον χώρο που έφτασε ο μέγας Έλληνας θαλασσοπόρος - εξερευνητής Πυθέας ο Μασσαλιώτης δηλαδή την σημερινή Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Γροιλανδία, τις Βόρειες χώρες γενικότερα και στην μυθική Θούλη δηλαδή τον Βόρειο Πόλο.
Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία περί της υπάρξεως του συγκεκριμένου γονιδίου στον Ελληνικό πληθυσμό, τον οποίο επίσης ο καθηγητής Σταματογιαννακόπουλος απέδειξε ό,τι είναι ο μόνος αυτόχθων πολιτισμός. Όλοι οι άλλοι πολιτισμοί είναι νομαδικοί οι οποίοι μεταφέρθηκαν. Παραδείγματος χάριν στην Τουρκία,όπου το 47% του πληθυσμού φέρει το γονίδιο Έψιλον, αυτό υποννοεί ότι το 47% του Τουρκικού λαού είναι Ελληνικής καταγωγής. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο στην κάτω Ιταλία. στην Νάπολη και στην Νότια Γαλλία και ξεπερνάει το 72%.
Κωνσταντίνος Ν.

πηγη